Memento: Grindslanten - Bygden - Rödluvan

Pressemeddelelse: "Det är 15 år sedan Abrahamsson gjorde en separat utställning på Norrköpings konstmuseum. Då var hennes måleri abstrakt med geometriska former, här kunde man skönja Abrahamssons intresse för modernismen och popkonst, de målningar hon nu visar till denna utställning kan ses som en vidareutveckling av måleriets grundförutsättning att lägga färg på en uppspänd duk. Måleriet och Dukens vertikallitet blir till ett lekfullt experimenterande av ett formellt sökande i Cézannes och Giottos måleri.

I Utställningen Memento, Grindslanten - bygden - Rödluvan, behandlar Abrahamsson historieberättandet i olika skepnader, centralt i utställningen finns en pixlad version av den folkkära målningen Grindslanten.

Som marionetter lyfter hon fram ett porträtt av en pojke samt en flicka ur slagsmålet, flankerade av en Ko, blommor, husfasader och rödluvan. Det är som om Abrahamsson döljer en sanning, sanningen om vårt kulturarv byggd av berättelser, berättelser som i sin tur översatts från Charles Perrault (1628 – 1703) och vidare av Bröderna Grimm. I utställningen lär Abrahamsson oss att se målningarna genom barndomen sammanflätad av det verkliga livet utifrån sagans vision."

Carl Fredrik Hårleman, curator.